Cerca nel blog

sabato 1 settembre 2012

Giovanni Giardina: Poesia dedicata a Carmelo Travia


                                    Carmelu   divintò ormai  n’artista
                                     sona  cu pianu  e a  tutti  teni  testa
                                     i tasti  i zumpa  i gira e i furrìa,
                                    ‘nfinu ca nesci musica  e  poesia.

                                     Mi ricuordu quannu ancòra  era  carùsu
                                    ‘nta strata si vidìa puocu , stava   chiusu
                                     smarràva  cu l’organu du Ziu,  dintra a Criesa
                                     ma cumu spassu ,senza  mai pretesa.

                                     Ormai u sapìmu : Cu veni  da  cavetta,
                                     o prima  o dopu  u  mieritu  l’aspetta
                                     spesci  si c’è  u talentu  e  c’è  a  bravùra
                                     dopu tantu jttàri u sangu…...arriva   l’ura.

                                     Ah! Si viditi a Carmelu cu ddi mani !                                    
                                     A Roma  ‘mpressionò  puru  e Taviani,
                                     scrivi musica pi film, colonni sonòri
                                     e cu l’amicu Giulianu  cogghi  allòri.
                                               
                                               Quannu fu premiatu…..
                                     A cammisa ‘un ci tuccàva i spaddi
                                     ancòra  si vidunu i sudùri  sutta  e sciddi,
                                     ma chistu è sulu l’iniziu   nun  è nenti,
                                     ancòra  farà  parlàri   tanta  genti.

                                     U Sinnacu apprufittannu du mumentu
                                     ci vosi  dari  riconoscimentu,
                                     l’eolianu  pi  sti  cuosi ‘un’àvi  testa
                                     ma quannu  è  paisànu  fasci  festa.

                                     Ma ‘unni scurdàmu  mai  i ccu nni fisci !
                                     ca  sunnu  i  primi  a fari i sacrifisci.
                                     Si unu nasci  ca passioni  di sonàri
                                     si vidi ca i cacchi d’unu  eppi  a pigghiari ?

                                     Sona Carmelu sona e fatti onori !
                                    ‘un ti fermàri e cuogghi sempri allori,
                                     ma ‘un ti scurdari mai unni nascisti
                                     o puramenti  unn’è  chi ti criscisti.

                                     Pensa  ca lassasti  cca  na  bedda  rosa
                                     ca  di stu  munnu  è a cchiù bella cosa
                                     e cchiù  a piensi e cchiù uardi dda  rosa,
                                     to  Patri, cchiù ti uarda e cchiù e arriposa .

                                                   Lipari -01-09-2012-

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.