Cerca nel blog

domenica 30 dicembre 2012

SI ‘NNI RESTA! di Giardina Giovanni (29 – 12 – 2012 ) poesia e audio-poesia


                                             Iò  mi  curcu  ‘nta  stu  liettu
                                             cu  Gesù  vigghia  lu  piettu
                                             corpu  dormi  e  l’alma  vigghia
                                             veni  Gesu  e  si  la  pigghia.

                                             L’operaiu,   s’arripigghia
                                             veni  Monti  e si li pigghia
                                             e  p’arriggittari  i  cunti
                                             i  negozi  fannu  i  scunti

                                            ‘Un  ci  iri  pa  pinsioni
                                             vá  misurati  a  prissioni
                                             ca  saluti  va  cchiù  mali
                                             sta  chiudennu  lu  spitali

                                            ‘Un po’  fari  mancu a figghia
                                             un  c’è  nuddu  ca  ta  pigghia
                                             u  parrinu  già  ‘nnu  dissi
                                            ‘un  si  cantanu  cchiù  missi

                                             Di  la  banca  ‘un  ti  fidàri
                                             puru  u  culu  si  fà  dari
                                             passa  u  tiempu  e  si  dispèra
                                             cu  o  travagghiu  ancòra  spera

                                             E  pi  nun  canciàri  a prassi
                                             u  Comuni  aumenta  i  tassi
                                             pu  ‘nni  fari  cchiù viaggiari
                                             pronti  i mezzi  pi  tagghiari

                                           ‘Un  pinsamu  sempri  mali
                                             già è passatu  lu  Natali
                                             pi  regali  sunnu  duogghi
                                             senza  sordi  t’arricuogghi

                                           ‘Un  finisci  lu  malannu
                                            ora arriva  Capu  d’annu
                                            cu  l’iniziu  i  l’annu  nuovu
                                            si  ‘nni  resta…pu  rinnuovu.


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.