Cerca nel blog

giovedì 5 dicembre 2013

Il maestro Giovanni Giardina ha rielaborato, adeguandolo ad oggi, il testo di "Volare" che diventa "Tassare ! ‘un si nni po cchiù"

                            Tassare ! ( ‘un si nni po cchiù )
                           Pienzu ca un ghiuornu accussì ‘un’aggira mai cchiù
                           stava uardannu i programmi davanti a Ti Vù ,
                           poi all’improvvisu o Senatu cuminciàru a vutàri….
                          pi graziàri on latrùni, o pi u cunnannàri…..
                          
                         Votàre, oh ! oh !
                         Votàre, oh ! oh ! oh !
                         Vutàru, pi n’ura e cchiù
                         Finu a quannu u teatrinu finù !
                         Ma un latrùni, ca cumanna da anni,
                         nun supporta cunnanni, currù ‘npiazza e spiegò:
                      “ Quannu unu è potenti o innoccenti , cunnannàri ‘un si po”,
                         mentri a genti ca l’avia supra e balli da gioia gridò !…..  
                         ‘Ngalera , oh ! oh !
                         ‘Ngalera , oh ! oh ! oh !
                         Dda intra,‘un po trasiri cchiù ,
                         Finalmenti u burdellu ti finù !
                          Mentri ddu falcu reali avìa spisa i jttàri,
                         a tanti falchi e palummi ci vinni a mancàri,
                         poi un bellu juornu i palummi unni ièru a vulàri ?
                       ‘Nto jad..dinàru di polli, pi putilli spinnàri….

                       Spinnàri ! oh ! oh !
                       Spinnàri ! oh ! oh ! oh !
                       Manciàri ! sempri di cchiù,
                         Di cca , cu si nni va cchiù ?…
                         E manciàri, manciàri, manciàri,
                         cchiù du puorcu i ‘nta stadda e ancòra di cchiù,
                         mentri a spisa, ca scusa da crisi, pi l’autri finù…
                         tantu a vriògna e u russùri ‘nta facci, oramai si pirdù…
                         Tassàre ! oh ! oh !
                         Tassàre ! oh ! oh ! oh !
                         Ormai ‘un si nni po cchiù,
                         du nord, finu a quaggiù,
                          o sud , ancora di cchiù…
                         Latrùni, ma va iti a ffa ‘ncul….
                         ffa …’ncul !

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.