Cerca nel blog

giovedì 6 dicembre 2012

Proverbi siciliani di Giovanni Giardina (12° capitolo)

1)  Unu  si  ricorda  di  l’amicu,  quannu  havi  bisognu .

2)  Vua  vidiri  a  to’  mugghieri  sempri  cuntenti  ?......’un  ci  fari  mai  mancàri  nenti .

3) A  cu  ‘avi  mugghieri biddicchi e ricchi, sta attaccatu sempri e so capicchi.

4)  Cu  tardu  arriva….mali  alloggia .

5)  A  mugghieri  rossa,  rossa, … tutta  a  casa  ti  scuncassa .

6)  Quannu  a  fimmina  si  fa  u  cumpari,….vor  diri  ca  ci  manca  a  spisa!

7)  A  vita  è  nu  schifu ! --à  a  mugghieri …   e  tu  si  a  vita  mia  !

8)  U  veru  surdu  è  chiddu   c’on  voli  sentiri .

9)  N’to  munnu  ci  sunnu  uomini,  uominicchi,  menzi  uomini  e  quaquaraquà

10)  Cu  sciavuru  m’haiu  scialatu,  ca  puzza , alluntanatu,  chi  pirita,  scappatu.

11)  A  mugghieri  i  l’autri  è  sempri  cchiù  bedda !

12)  Malidittu quannu  fu, ca mi  vosi  maritari,  mi  putìa  jttari  a  mari  e  ‘un  si nni
       parlava  cchiù

13)  A  vita  è dura  pi  tutti,  tranni  pi  chiddi  ca ‘un  fannu  mai  nenti  .

14)  U ripuosu  mi  cala  cu viersu,  u  travagghiu  mi  vasci  i  traviersu .

15)  Tanti… d’intra  a  chiesa  amanu  a  Diu  e fora,  futtunu  o  prossimu.

16)  ‘Un  ci  scacciari  a  cuda  o  cani  ca  dormi !

17)  Cani  c’abbaia  assà,  cani  ca  ‘un  muzzica .

18)  P’un  ci  dari  saziu  a morti,  murù  cu  l’occhi  apierti .

                                                          SONETTO
                                  Addiu  Lipari  mia,  scuogghiu  felisci
                                  lassami  arritirari  ‘nta  la  pasci
                                  su  abbannunatu  di  parenti  e  amici
                                  pirciò si  mi  nni  vaiu, ‘un  mi  dispiasci.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.