Cerca nel blog

sabato 16 giugno 2012


                               SUGNU SICILIANU di Giovanni  Giardina (16-06-2012)
                                                                                                             
                               Io’ pi natura  era  e riestu  bieddu,
                               puortu  mustazza, coppula  e cutieddu

                                                     Sicilianu sugnu:
                                    Si viu na fimmina, ca mi duna cuocciu,
                               pierdu  lu siennu  e diventu  pacciu.

                                                       Sicilianu sugnu
                                 Io’ quannu  viu  pilu, mai mi scanzu
                                 appena  nni viu una , subitu  allanzu !

                                                    Sicilianu sugnu:
                            Scurri  n’te vini mia, sangu i briganti,
                            nun puozzu fari a menu di l’amanti

                                          Sicilianu sugnu:
                            Scarsu di sordi, ma riccu di sustanza,
                            prima di tuttu  io’ piensu  pa panza.

                                          Sicilianu sugnu:
                            Scrivu ,suonu, cantu e mi nni  vantu
                            e si ci su poeti,………nun mi scantu!
                         
                                          Sicilianu sugnu:
                             E pi finiri, scrivu sti tri viersi,
                             cu la spiranza ca nun vannu piersi,
                             nun e’ na poesia, mancu na prosa,
                             e’ giustu, p’intinnirini i na cosa:
 
                            Idda ,  mi missi a manu supa o cosu,
                            io’,      ci missi a manu supa a cosa,
                            e poi , di cosa,………. nasciu’ cosa !

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.