Cerca nel blog

sabato 17 novembre 2012

Proverbi & detti siciliani ( capitolo 16 ) di Giovanni Giardina


1) A lavarici a testa  o sceccu, ci appizzi puru u sapuni !

2) U fierru si batti mentri è caudu .

3) Cu di spada ferisci , di spada perisci .

4) Tra u diri e u fari, c’è di mienzu u mari  !

5) Cu ascùta troppu a genti, ‘un’arricogghi nenti .

6) Cu simina ‘nta sabbia, arricogghi rabbia !

7) Cu simina vientu, arricogghi tempesta !

8) Cu s’accuntenta godi !

9) Cu arrobba  picca , va ‘ngalera,cu arrobba assà, fa carriera !

10) Cu si fa i fatti sua , campa cent’anni !

11) Cu pratica cu zzuoppu, all’annu zuppìa .

12) Chi mani i l’autri è facili tuccàri u fuocu .

14) Cu picca parlò, appriessu si sarvò !

15) È latru cu arrobba e cu ci teni u saccu !

16) Gira e gira, a freccia ritorna ‘nfaccia a cu la tira !

17) A vita è cumu na scala, c’è cu ‘nchiana e c’è cu scinni !

18) U porcu perdi u pilu , ma no u viziu !

19) U dentista mancia chi dienti i l’autri !

20) A parola è d’argientu, u silenziu è d’oru !

21) I paroli inutili duranu quantu i circhi ‘nta  l’acqua !
22) I chiacchiri ‘un fannu farina !

23) A parola chi nesci indebulisci,chidda trattinuta irrobustisci !

24) I discursi luonghi sunnu cumu i serpenti !

25) Spissu a parola ammazza cchiù da spada !

26) Parla picca , ascùta assài e mai fallirai !

27) Ci dissi u surisci a nusci, dammi tiempu ca ti pierciu !

28) Ci voli u vientu, ma no a stutàri i cannili dintra a criesa !

29)  Tutti i strunza chianu ,chianu venunu a galla !

30)  A buoni  intenditori, pocu paroli !

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.