Cerca nel blog

venerdì 18 maggio 2012

18 PROVERBI & detti siciliani ( ottavo capitolo ) di Giovanni Giardina


1)  U  bon  giornu  si  vidi  i  prima mati’na

2)  U  matrimoniu  luongu ,  e’  cumu   u  sfuocu  i  S.  Antoniu

3) U  masculu  ca  mani’a  lana  e  cuttuni,  o  e’  fissa  o  e’  minchiuni .

4)  A  vecchia  havi’a  cent’anni  e  ancora  m’parava .

6)  Cu  parla  assa’  ‘un’e’   cridutu,  ‘un  passa  tiempu,  veni  alluntanatu .

7)  Fimmina  ca ‘un  porta  nenti  sutta  a suttana  ,  o  e’  povira   o  e’  buttana .

8)  Cucuzzedda  tutti  i  iorna,  fasulieddi  pi  sicunnu  e  buttana  di  lu  munnu,  ‘un  si  po’
     campari  cchiu’ .

9)  Quannu  u  nicu  joca  cu  ranni,  a  mala  vanna  i  viertuli   i ppenni .

10)  U  cumannari  e’  miegghiu  du  futtiri .

11)  Cu  paga  i  pisci  prima  ,  si  mancia  fitusi .

13)  U  pisci   accumincia  a  fetiri  da  testa .

14)  Tabbacchera  aperta,   ascieddu  muortu .

15)  Cu  nun  piscia  n’cumpagnia,  o  si  vriogna  o  e’  purcari’a

16)   Anutili  ca  t’allisci  e  fa  cannola,  lu  santu  e’  di  marmuru  e  nun  suda.

17)  U  puorcu  cancia  sempri  u  pilu,  ma  mai  u  viziu !

18)  Io’  sugnu  petra  di  scagghia  minuta, ma  siervu sempri  pi  la  gran  muragghia.

                                                         SONETTO

                                      Fatta  la  notti  fu  pi  li  durmienti
                                      la  fisci  apposta  Diu  p’arripusari
                                      riposa  l’acqua ,  riposanu  li  vienti
                                      arriposanu  li  pisci  intra  lu  mari.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.